Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně www.kde-koupit-knihu.cz (dále jen „Srovnávač“) provozované Ing. Simonem Vavrečkou, Na Široké 2600/14, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 86955748 (dále jen "Provozovatel").

II. Popis služby

Provozovatel nabízí prostřednictvím Srovnávače uživatelům možnost bezplatného vyhledávání, srovnání a výběru zboží z nabídky zaregistrovaných internetových obchodů. K tomuto účelu nabízí další doprovodné služby, které jsou pro uživatele taktéž zdarma.

III. Registrace internetového obchodu

Do Srovnávače se může zaregistrovat každá firma (dále jen „Prodejce“), která splňuje tyto podmínky:

IV. Exportní soubor

Exportní soubor musí splňovat následující požadavky:

V. Práva a povinnosti Prodejce

Prodejce splňující všechna výše uvedená kritéria má přístup do administračního rozhraní Srovnávače, kde může upravovat všechny vyplněné údaje, číst informace aj.

VI. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel neposkytne osobní údaje třetí straně bez výslovného souhlasu.

Provozovatel si vyhrazuje právo:

Provozovatel nezodpovídá za:

Provozovatel garantuje Prodejci stahování všech dat z exportních souborů pouze v tom případě, že splňují technickou specifikaci na URL adrese http://www.kde-koupit-knihu.cz/partner/specifikace-exportniho-souboru.html.

Data poskytnutá exportními soubory mohou být použita pro libovolné zpracování a zobrazování v rámci Srovnávače nebo partnerských webů a mohou být využita pro vyhodnocování, přehledy a statistiky.

VI. Ceník služeb

Cenové podmínky zařazení nabídky Prodejce na stránky Srovnávače budou zveřejněny po ukončení testovací beta verze. Zpoplatněna je Prodejcem požadovaná a objednaná reklama.

Provozovatel si v budoucnu vyhrazuje právo zpoplatnit poskytované služby, přičemž zapojení již registrovaných Prodejců bude dobrovolné.

VII. Závěrečná ustanovení

Věci těmito podmínkami neupravené se řídí příslušnou právní úpravou. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Prodejcem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veškerý obsah prezentovaný na stránkách www.kde-koupit-knihu.cz je chráněn autorským zákonem, jeho šíření bez výslovného souhlasu Provozovatele je přísně zakázáno. Toto se týká jednotlivých částí obsahu, tak jeho uspořádání do výsledné databáze informací.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby Všeobecné obchodní podmínky změnit.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2011

Partnerský účet
Nákupní seznam
Porovná ceny u více knih najednou.
Najde obchod, u kterého můžete koupit celý seznam požadovaných knih za nejvýhodnější cenu a jedno poštovné.

O srovnávačiVšeobecné obchodní podmínkyKontaktPro partnery

Copyright ©2017Všechna práva vyhrazena
Plánujte nákup více knih najednou?Využijte nákupní seznam a ušetřete!

Tipy pro vyhledávání